Nekad i danas

Nekad

Formiranje Hrvtaskog društva likovnih umjetnosti (HDLU) Varaždin, možemo simbolički povezati s osnivanjem Gradske galerije u Varaždinu (l939.) iz najmanje dva razloga. Zato što taj događaj za Varaždin znači postavljanje prihvaćenih kriterija u likovnoj umjetnosti, predstavljanjem tada suvremenih djela u Varaždinski izložbeni prostor i drugo, kvalitetnih radova priznatih umjetnika, za tu prigodu posuđenih iz Moderne galerije zagreba, što je glavna značajka strukovne udruge kakav je HDLU. Već samim tim što je zamisao Krešimira Filića za osnivanjem moderne galerije podupro Ivo Režek, a kod postava pomagao današnji član , akademski slikar Pavao Vojković, ta se godina moće povezati s počecima HDLU-a Varaždin.

Galerijski prostor u nekoj sredini pruža mogućnost uvida u aktualna događanja u likovnoj umjetnosti, a samim tim i nastajanje umjetnika. HDLU Varaždin je rijetka strukovna udruga kod nas, koja još uvijek nema svoj izložbeni prostor i kao predvodnik suvremenosti ne moće u pravoj mjeri pokazati aktivnost svojih članova, niti svjetski trend. Tek prošle godine, pošto je reaktivirano djelovanje, te izabran ambiciozan Upravni odbor, nakon desetljeća djelovanja pojedinaca po kavanama i tuđim uredima, odlučno se krenulo ka dobivanju statusa koje krovna Udruga likovnih umjetnika zalužuje. Dosadašnji maćehinski odnos Grada prema HDLU-u, zamijenio je pregovarački, a jaka želja članova za vlastitim prostorom morala bi biti uslišena, posebno za epitet grada kulture u kojem se osobito podupire glazbena kultura. Jer, mora se nastaviti tradicija koju su ovom gradu i ovom kraju snažno otisnuli Ivo Režek, Miljenko Stančić i Ivan Rabuzin.

Jeste li znali

Istaknuti član

Opis

Važne godine:

  • l939. g.  osnivanje Gradske galerije u Varaždinu
  • 1980. g. – 
  • 2020. g. – 

Danas

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) Varaždin strukovna je udruga likovnih umjetnika na području Varaždinske županije. Udruga broji 25 redovitih članova od kojih l5 ima likovnu akademsku naobrazbu (akademski slikar, kipar, grafičar, profesor likovne kulture), dvoje ima završenu visoku školu likovnog usmjerenja, a ostalo su likovni autodidaki koji su dugogodišnjim radom i dostignutom razinom zadovoljili kriterije prijama u Društvo. Uz to, 8 je članova završilo i poslijediplomsko obrazovanje u jednom od europskih središta.


U okviru redovitog članstva zamišljeno je i skoro osnivanje sekcije za primjenjenu umjetnost.

Osim redovitog članstva Statut HDLU-a predviđa i nominalno članstvo (vanjsko, podupirajuće i počasno), osobe koje žele sudjelovati i pomoći u realizaciji ciljeva društva. Tako je predviđena i sekcija vanjskih članova koja bi okupljala povjesničare umjetnosti s ciljem podizanja razine likovne misli i kritike u našoj sredini, ali ovo članstvo može biti i individualno.

HDLU Varaždin otvoren je potencijalnim donatorima i mecenama koji žele pomoći razvoju likovne umjetnosti, a za uzvrat će dobiti zasluženu medijsku, marketinšku i drugu pažnju ili nadoknadu u obliku umjetničkog djela.

HDLU Varaždin nameće se kao relevantan skup likovno obrazovanih i kvalitetnih autora svim gospodarskim subjektima i pojedincima koji traže i žele uslugu s područja likovne umjetnosti (kupnja umjetničkog djela s certifikatom Udruge, vizualni identitet, savjeti kod uređenja i opremanja prostora, valorizacija umjetničkih djela…). U vrijeme kad na tržištu postoje svakakva “djelca” upitne kvalitete, kupnja s certifikatom dobro je uložen novac, a porezne olakšice ostvaruju se samo pri kupnji ili donaciji djela autora člana strukovne umjetničke udruge.