Mateja Rusak

Članica

Mateja Rusak rođena je 1989. u Varaždinu.

Diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u klasi red. prof. Jasne Šikanje 2013. godine te stekla titulu magistra likovne pedagogije.
Do sada je imala sedam samostalnih izložbi te je sudjelovala na dvadesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

2012. godine dobila je nagradu Viktor Hreljanović na međunarodnoj izložbi fotografije pod nazivom Treći element za seriju fotografija naziva Vodena igra. Iste je godine primila Zahvalnicu riječkog Sveučilišta za ostvarena postignuća u 2012. godini.

2016. i 2017. godine sudjelovala je na 15. i 16. Međunarodnoj radionice grafike na temu Arhitektura i povijest Celja te je za isto dobila Priznanje za promicanje likovne kulture mladih. Od 25. svibnja do 12. srpnja 2018. sudjelovala je na žiriranoj izložbi naziva BODIES of SURFACES – ITS LIQUID koja se održava u sklopu Međunarodnog festivala umjetnosti i arhitekture u Prostoru suvremene umjetnosti  THE ROOM i Palači Ca’ Zanardi, Venecija, Italija.

Na zimskoj likovnoj koloniji u Karlovcu (ZILIK), u Centru za pružanje usluga vodila je likovnu radionicu naziva „Floralni kalendar“ 22.1.2019.
2019. je s Tihanom Karlović pokrenula umjetnički projekt Female correspondence / Žensko dopisivanje koji se nastavio i 2020. godine i nastavlja se u 2021.

Od 2014. radi kao nastavnica strukovnih predmeta likovne umjetnosti i dizajna u Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu. Članica je Hrvatskog društva likovnog društva Varaždin od 2015. godine. Područje interesa su joj grafika, grafički dizajn te fotografija.

Kontakt informacije:
mail: matrusak@yahoo.com
telefon: