Ciljevi

Dugoročni i kratkoročni ciljevi

Svoje ciljeve HDLU Varaždin ostvaruje na području kulture, a to su:

 • zaštita i promicanje zajedničkih kulturnih i strukovnih interesa članstva
 • podržavanje i zaštita likovnog i multimedijalnog rada svojih članova i prezentacije njihove
  recentne produkcije
 • podržavanje i zaštita rada članova povjesničara umjetnosti, likovnih kritičara i teoretičara
  umjetnosti i prezentacija njihovih stručnih i znanstvenih radova o suvremenoj likovnoj
  umjetnosti,
 • razvijanje, poticanje, unapređivanje i promicanje likovne i multimedijske umjetnosti,
 • trajno utjecanje na oblikovanje kulturne politike grada Varaždina, Varaždinske županije i
  Republike Hrvatske; sudjelovanje u pripremama i raspravama pri donošenju zakona i propisa
  koji utječu na razvoj, prezentaciju i položaj likovnoga i multimedijskog stvaralaštva
 • zalaganje za raznolik i stalan napredak, organizaciju i prezentaciju varaždinske i hrvatske
  likovne i multimedijske umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu,
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i djelovanja te položaja likovnih i
  multimedijskih umjetnika u društvu,
 • aktivno sudjelovanje u trajnom osiguravanju i zaštiti autorskih, umjetničkih, materijalnih i
  socijalnih prava članova i njihovih obitelji,
 • rad na formiranju opće društvene svijesti o značaju suvremene umjetnosti i njezinom
  razumijevanju kao sastavnog dijela svakodnevice suvremenog društva
 • edukacijom djece i mladih podizanje kvalitete života u zajednici
 • razvijanje navike i potrebe za spontanim odlaskom u galeriju kod pojedinaca i cijele
  obitelji.
 • povećanje publike i razvijanje tržišta umjetnina