Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) Varaždin strukovna je udruga likovnih umjetnika na području Varaždinske županije. Udruga broji 25 redovitih članova od kojih l5 ima likovnu akademsku naobrazbu (akademski slikar, kipar, grafičar, profesor likovne kulture), dvoje ima završenu visoku školu likovnog usmjerenja, a ostalo su likovni autodidaki koji su dugogodišnjim radom i dostignutom razinom zadovoljili kriterije prijama u Društvo. Uz to, 8 je članova završilo i poslijediplomsko obrazovanje u jednom od europskih središta.

U okviru redovitog članstva zamišljeno je i skoro osnivanje sekcije za primjenjenu umjetnost.

Osim redovitog članstva Statut HDLU-a predviđa i nominalno članstvo (vanjsko, podupirajuće i počasno), osobe koje žele sudjelovati i pomoći u realizaciji ciljeva društva. Tako je predviđena i sekcija vanjskih članova koja bi okupljala povjesničare umjetnosti s ciljem podizanja razine likovne misli i kritike u našoj sredini, ali ovo članstvo može biti i individualno.

HDLU Varaždin otvoren je potencijalnim donatorima i mecenama koji žele pomoći razvoju likovne umjetnosti, a za uzvrat će dobiti zasluženu medijsku, marketinšku i drugu pažnju ili nadoknadu u obliku umjetničkog djela.

HDLU Varaždin nameće se kao relevantan skup likovno obrazovanih i kvalitetnih autora svim gospodarskim subjektima i pojedincima koji traže i žele uslugu s područja likovne umjetnosti (kupnja umjetničkog djela s certifikatom Udruge, vizualni identitet, savjeti kod uređenja i opremanja prostora, valorizacija umjetničkih djela...). U vrijeme kad na tržištu postoje svakakva "djelca" upitne kvalitete, kupnja s certifikatom dobro je uložen novac, a porezne olakšice ostvaruju se samo pri kupnji ili donaciji djela autora člana strukovne umjetničke udruge.

   
         
   
   
    [home]  [o nama]  [program]  [nekad i danas]  [novosti]  [clanovi]  [kontakt]  [arhiva]