od A do B - Impressum

“ od A do B “
1.– 15.6. 2002.

Organizator izložbe: HDLU Varaždin i Institut za suvremenu umjetnost Zagreb

Izdavač kataloga: HDLU Varaždin

Mjesto održavanja: Napušteni prostor nekadašnje ložionice željezničkog kolodvora, Supilova ulica, Varaždin

Koncepcija / kustos: Martina Matić

Organizacijski odbor: Ivan Mesek, Ksenija Kipke, Alen Novoselec

Koordinator: Ivan Mesek

Postav: Martina Matić i autori

Urednik kataloga: Martina Matić

Predgovor: Martina Matić

Fotografije u katalogu: Marko Ercegović i autori

Lektura: Zoran Dučakijević

Prijevod: Denis Pajtak

Pri realizaciji izložbe pomogli: VARKOM dd, Varaždin, ARSENAL IVEZIĆ, Varaždin, PARKOVI dd, Varaždin, MINIPRINT LOGO, Varaždin, KONCERTNI URED, Varaždin. PRIJEVODI DUČAKIJEVIĆ, Varaždin, ACT PLAVEC, Varaždin

Sponzori izložbe: ATMAN V.D. Multimedia Company, generalni sponzor, EUROPLAKATPROREKLAM, Tiskara FED

Dizajn kataloga: Igor Kuduz; Pinhead_Ured

  >Uvodnik

>Autori i radovi

>Download kataloga
1. dio (PDF 465 K)

>Download kataloga
2. dio (PDF 579 K)

         
         
   
   
    [home]  [o nama]  [program]  [nekad i danas]  [novosti]  [clanovi]  [kontakt]  [arhiva]